You are currently viewing Nowoczesne postawy w HR. Jak stać się HR Biznes Partnerem?

Nowoczesne postawy w HR. Jak stać się HR Biznes Partnerem?

Obecna dynamika oraz sposób funkcjonowania biznesu ma bezpośredni wpływ na zmianę zasad funkcjonowania działów HR. Ewolucję przyspieszyła dodatkowo pandemia, która wykreowała tzw. „nową normalność”. Jak wygląda obecnie HR? Jak stać się HR Business Partnerem (lub spolszczając HR Biznes Partnerem) w tych nowych czasach? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w niniejszym artykule.

Kto to jest HR Business Partner?

HR początkowo pełnił funkcję administracyjną, by z czasem przejąć również „działkę” rozwojową. Dawało to dodatkową wartość dla biznesu, dzięki rozwojowi kompetencji oraz odpowiedniemu zarządzaniu procesami rekrutacyjnymi.
Obecnie jest to już jednak za mało. W związku z tym HR musi dążyć do tego, by stać się partnerem dla biznesu. W pewnym sensie również menedżerem biznesowym, który rozumie jak wygląda model biznesowy firmy oraz w jaki sposób wytwarza ona wartość. Jako partner musisz umieć rozpoznać potrzeby otoczenia – zarówno klientów, jak i akcjonariuszy. Musisz także wiedzieć jak przełożyć to na perspektywę pracowników.
Obecny rozwój technologii sprawia, że pracownicy nie wykonują już wyłącznie podstawowych czynności, ale angażują się w działania rozwojowe całej firmy. Pracodawca poprzez procesy HR powinien im umożliwić uruchomienie własnego potencjału w celu wykreowania nowych rozwiązań, produktów i usług.

Jak HR powinien budować swoją pozycję partnera w biznesie?

Teoretycznie wystarczyłoby skutecznie wprowadzić model HR biznes partnerstwa (co generalnie należy robić jak najszybciej, ze względu na dynamikę postępujących zmian). W praktyce ważne są jednak przede wszystkim odpowiednie postawy HR, ponieważ to one definiują w jaki sposób można tak naprawdę zbudować wartość. O jakie postawy chodzi?

Odwaga a praca HR Business Partnera

Fundamentem w pracy HR Business Partnera jest przede wszystkim odwaga, którą można rozumieć wieloaspektowo. Zarówno poprzez odwagę zadawania pytań, czy dawania feedbacku, jak i odwagę przekazywania trudnych informacji lub niezgadzania się z konkretnymi decyzjami. Odwaga jest jednym z głównych elementów, które budują zaufanie do Ciebie i Twój autorytet w pracy HR Business Partnera.

Bycie częścią biznesu

HR ma tendencję do traktowania siebie jako kosztowny dodatek. Jest to błędem, ponieważ procesy zarządzania ludźmi mają ogromny wpływ zarówno na stronę kosztową funkcjonowania firmy (wakaty, wynagrodzenia itp), jak i część przychodową (kompetencje, zaangażowanie). Dlatego też jako specjalista HR musisz świadomie stawiać się w roli partnera biznesu, a nie osoby stale udowadniającej swoją wartość.

Bycie kontrybutorem a nie „wspieraczem”

Bardzo często jest tak, że HR robi to, o co biznes prosi, albo czego oczekuje. HR Business Partner powinien jednak rozumieć czego biznes w danej chwili potrzebuje i starać się zaspokoić te potrzeby. Dzięki temu, jako specjalista HR, będziesz w stanie proponować rozwiązania, które są faktycznie potrzebne – zamiast wykonywać tylko te, ściśle zamówionych. Podstawą jest praca z biznesem, a nie dla biznesu.

Etyka i sprawiedliwość

HR jako partner biznesu musi szczególnie wspierać tego typu wartości, nawet jeżeli nie są one priorytetem dla danej firmy. Buduje to bezpieczeństwo oraz element transparentności w organizacji. To, natomiast, wpływa na zwiększenie efektywności wśród załogi. Odpowiednie działania w tym obszarze, dokładnie pokazują pracownikom kim jesteś jako HR Business Partner.
Ponadto Twoja właściwie ukierunkowana aktywność wspomaga przeciwdziałanie nieprawidłowościom w relacjach na każdym szczeblu firmy. Sprawia także, że pracownik czuje się potraktowany fair.

Praca na wskaźnikach – narzędzia HR Business Partnera

Oparcie się na liczbach to język biznesu, do którego należy się dostosować. Praca HRBP powinna skupić się także na mierzeniu odpowiednich wskaźników. Pozwoli Ci to nie tylko usprawniać bieżące działania firmy, ale także przewidzieć, co może się zadziać w przyszłości.

Myślenie poza schematami – jak zostać HR Business partnerem wysokiej klasy

Myślenie poza schematami jest poniekąd związane z odwagą. Jako HRBP, czyli partner w biznesie, musisz umieć zaproponować nowe rozwiązania, które nie były dotąd nigdzie stosowane. Nie bać się przecierać szlaków i robić coś po raz pierwszy. Zminimalizujesz w ten sposób niebezpieczeństwo wpadnięcia w schemat „kopiuj – wklej”. To problem, który dotyczy szczególnie często doświadczonych HR Business Partnerów, którzy starają się w jak największym stopniu przenieść rozwiązania znane z innych firm na nowy grunt.
Zamiast na bazie wszystkich swoich doświadczeń tworzyć rozwiązania poza schematami, dostosowane do potrzeb obecnej organizacji, spróbuj wygenerować nową wartość.

Technologia i trendy a praca HR Business Partnera

Jako HR biznes partner powinieneś być ciekawy technologii oraz wykorzystywać je do kreowania wartości. Bardzo istotne jest również, abyś podążał za trendami. Musisz mieć świadomość, że rozwój technologii oraz trend automatyzacji i robotyki jest nieodwracalny również na poziomie Human Resources. W związku z tym warto przyjąć postawę, która pozwoli Ci patrzeć kilka kroków do przodu.

Pozytywne nastawienie i szukanie rozwiązań

Tego typu postawa, wraz z umiejętnością rozwiązywania problemów, jest bardzo ważna na szczeblu menedżerskim, również w HR. Mówiąc prostym językiem Twoja praca HRBP powinna „być na tak” i nie wiązać się z szukaniem dziury w całym. Jest to postawa, która pozwala zjednać sobie ludzi.

Granie do jednej bramki

Granie zespołowe to jedna z ważniejszych postaw i doskonałe narzędzie HR Business Partnera. Przejawia się ono w szerszym spojrzeniu na wszystkie procesy zarządzania zasobami ludzkimi. Jako HR biznes partner powinieneś umieć współpracować z różnymi środowiskami, w celu podniesienia jakości tych procesów.
Postrzeganie HR jako osobnego tworu obniża efektywność oraz zmniejsza możliwości kreowania wartości dodanej – dlatego staraj się tego unikać.

Nastawienie na rozwój – jak zostać HR Business Partnerem przyszłości

Jako HR Business Partner musisz znaleźć czas na własny rozwój. Bądź świadom tego, że wszystko dookoła idzie w szybkim tempie do przodu. Wymusza to na Tobie nieustanne dokształcanie się i poszerzanie własnych kompetencji.
Pamiętaj, że dobry HRBP dba o regularny rozwój pracowników w firmie, ale nie może zapominać, że sam również musi być odpowiednio nastawiony i zwiększać swoją wiedzę. Systematyczne i metodyczne podejście do własnego rozwoju jest absolutnym priorytetem.

Teoria i praktyka – jak zostać HR Business Partnerem?

Zrozumienie i przyjęcie wyżej wymienionych postaw pozwoli Ci odpowiedzieć sobie na pytanie jak zostać HR Business Partnerem

Od czego powinieneś zacząć?

Przede wszystkim od rozwoju własnej osoby. Na początek dokonaj gruntownej samooceny. Szczególnie w zakresie przyjmowanych przez siebie postaw – odpowiedz sobie szczerze na pytanie o to, w jakim stopniu realizujesz właściwe postawy. Następnie zastanów się, którą z postaw chciałbyś rozwijać oraz co możesz zrobić w tym kierunku.
Rozwijanie danej postawy warto oprzeć na metodzie 70/20/10, zgodnie z którą osoby dorosłe najefektywniej uczą się przez doświadczenie (70%). Oznacza to, że powinieneś przede wszystkim próbować wdrożyć dane rozwiązanie w codziennej pracy.
Pozostały obszar to uczenie przez innych (20%), czyli znalezienie własnego autorytetu i czerpanie z niego wzorców oraz formalna edukacja (10%) obejmująca standardowe szkolenia. Najważniejsze jednak, abyś zrozumiał potrzebę rozwoju. Idzie za tym Twoja chęć rozwijania się i dostosowywania do dynamicznych zmian w obszarze HR i pracy HR Business Partnera.
Rola HR biznes partnera jest obecnie niezwykle istotna zarówno z punktu widzenia biznesu, jak i zespołu HR. Pomoc w wypracowaniu kluczowych postaw umożliwia lektura książki „#HROdNowa. 10 postaw na nowe czasy”. Jest to pozycja, która zawiera dużo gotowych rozwiązań i ćwiczeń, pozwalających rozwinąć swoje kompetencje i stać się istotnym partnerem w biznesie.