Prawo pracy dla HR Biznes Partnera | Narzędziownik

DR Piotr Lipa  Dyrektor HR, prawnik i psycholog

Zbuduj wizerunek profesjonalnego HR Biznes Partnera, poznaj podstawy prawa pracy i naucz się przekładać jego zasady na strategie biznesowe.

Wybierz ten kurs i zyskaj:

Opis kursu

Zdobądź konkretną i aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy od eksperta-praktyka. Przyspiesz działania operacyjne i strategiczne w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy. Stań się partnerem dla biznesu.

podczas kursu:

  • otrzymasz kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy dostosowanego do specyfiki pracy HR Biznes Partnera
  • dostaniesz komplet gotowych do wdrożenia narzędzi, które pomogą Ci szybko rozwiązywać problemy
  • dowiesz się, w których obszarach Twojego funkcjonowania prawo pracy może Cię skutecznie wspierać
  • przekonasz się, że prawo pracy pozwala pewnie i szybko podejmować decyzje bez konieczności każdorazowego konsultowania się z działem prawnym

Dla kogo

jest to kurs dla ciebie jeśli:

  • nie masz zaawansowanej wiedzy z zakresu prawa pracy lub zależy Ci na uporządkowaniu swojej wiedzy w tym zakresie
  • pracujesz w obszarze HR, jesteś HR Biznes Partnerem – niezależnie od długości stażu pracy
  • zależy Ci na zbudowaniu wizerunku profesjonalnego HR Biznes Partnera
  • chcesz mieć pewność, że nieznajomość prawa nie będzie miała negatywnych konsekwencji

Naucz się funkcjonować w środowisku biznesowym i proponować rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami. Stań się wszechstronnym, pewnym i godnym zaufania partnerem biznesu

Kurs „Prawo pracy dla HR Biznes Partnera | Narzędziownik” to:

Kurs to 7h video. Ekspercka wiedza usystematyzowana została w 8 modułów tematycznych, 26 lekcji. Must know dla każdego HR Biznes Partnera, który na co dzień mierzy się z różnymi wyzwaniami na linii pracodawca – pracownik.

Przystępna forma i skondensowana wiedza. Po każdym module zamieszczony został quiz oraz zadanie domowe do wykonania. W podsumowaniu całego kursu znajdzie się to, co bezwzględnie musi trafić do plecaka HRBP.
Doświadczenie autora kursu gwarantuje, że w materiałach szkoleniowych znajdziesz najnowsze przepisy i orzecznictwo Sądu Najwyższego. W każdej lekcji znajdziesz praktyczne ćwiczenia z rekomendacjami, jak radzić sobie w trudnych, nietypowych sytuacjach.
Piotr Lipa ekspert HR Power Mentor
DR PIOTR LIPA

Dyrektor HR, prawnik i psycholog

Pasjonat prawa pracy (z którego jako prawnik się doktoryzował), psycholog, od wielu lat pełni rolę dyrektora personalnego w dużych instytucjach finansowych (Bank Pekao, UNUM, BNP Paribas, UNIQA). Specjalista w zakresie doradztwa personalnego, zarządzania, zarządzania wydajnością i talentami. Wierzy, że profesjonalizm zaczyna się od solidnych fundamentów i z radością pomaga je budować.

Wybierz najwygodniejszą opcję zakupu

self-guided

840 zł

REKOMENDOWANY

mentor-guided

2 490 zł

mentor-guided plus

3 790 zł

Program

W tym module poznasz odpowiedź na pytanie, gdzie szukać norm prawnych, które regulują relacje między pracownikiem a pracodawcą, dowiesz się o specyficznych właściwościach prawa pracy i zrozumiesz charakter norm tego prawa.
To bardzo praktyczny moduł, podczas którego poznasz szczegółowe zagadnienia związane z procesem przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji, omówimy praktyczne wykorzystanie przepisów antydyskryminacyjnych, a także wspólnie ze mną przejdziesz przez rodzaje umów o pracę i zrozumiesz, jakie są Twoje kluczowe obowiązki we współpracy z menedżerami zatrudniającymi do swoich zespołów.
Lekcja 1: Rekrutacja. Ochrona danych osobowych
Lekcja 2: Rekrutacja. Zakaz dyskryminacji
Lekcja 3: Zatrudnienie
Podczas lekcji składających się na ten moduł szczegółowo zdefiniujemy, kim w świetle prawa jest pracownik (co wcale nie musi być oczywiste), poznamy podstawowe obowiązki pracownika, a w szczególności zdefiniujemy, co w praktyce oznacza sumienność i staranność, do której pracownik jest zobowiązany, kiedy pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy, jak radzić sobie w przypadku nietrzeźwości oraz czy pracownik ma prawo do krytykowania swojego pracodawcy.
Będziemy rozmawiać o odpowiedzialności materialnej pracownika wobec pracodawcy, a także o tym, kiedy i w jaki sposób (poprawnie!) wręczyć pracownikowi naganę
Lekcja 1: Podstawowe obowiązki pracownika, cz.1
Lekcja 2: Podstawowe obowiązki pracownika, cz.2
Lekcja 3: Odpowiedzialność materialna pracowników
Lekcja 4: Odpowiedzialność porządkowa pracowników

W tym module skupimy się na roli pracodawcy w relacji pracodawca – pracownik. Porozmawiamy o formalnych możliwościach wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy, o najważniejszych aspektach związanych z wynagradzaniem pracowników.
Będziemy mówić o stosowaniu obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników, o obowiązku poszanowania ich godności i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Przedmiotem naszych rozważań będzie też mobbing oraz zasady odpowiedzialności pracodawcy w zakresie przeciwdziałania tego typu zachowaniom. Poruszymy też trudne tematy związane z dyskryminacją (pośrednią i bezpośrednią), a także z molestowaniem (w tym seksualnym).
Lekcja 1: Podstawowe obowiązki pracodawcy, cz.1
Lekcja 2: Podstawowe obowiązki pracodawcy, cz.2
Lekcja 3: Mobbing
Lekcja 4: Zakaz dyskryminacji

Podczas czterech lekcji składających się na ten moduł zrozumiesz, czym jest a czym nie jest czas pracy. Dlaczego “doba pracownicza” rodzi wiele problemów i jak sobie z nimi radzić, porozmawiamy o praktycznym podejściu do rozliczeń czasu pracy, nadgodzinach, a także o tym, jakie są możliwe systemy czasu pracy i czym różni się system pracy od rozkładu pracy.
Lekcja 1: Pojęcie czasu pracy
Lekcja 2: Doba pracownicza i tydzień
Lekcja 3: System i rozkład czasu pracy
Lekcja 4: Nadgodziny. Praca w „soboty”, niedziele i świeta. Praca w nocy.

W tym module szczegółowo poznamy zasady różnego typu urlopów i ich charakterystykę, także od strony formalnej. Przejdziemy przez urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, uprawnienia urlopowe rodziców (także adopcyjnych), urlop bezpłatny, szkoleniowy i okolicznościowy. Porozmawiamy także o tzw. rezerwach urlopowych, szczególnie istotnych w kontekście budżetów kosztowych, za które często odpowiada właśnie HRBP.
Lekcja 1: Prawo do urlopu wypoczynkowego
Lekcja 2: Planowanie i udzielanie urlopów wypoczynkowych
Lekcja 3: Urlopy związane z rodzicielstwem
Lekcja 4: Inne urlopy
To temat, który często budzi wiele emocji. Warto znać dokładne zasady, regulujące proces związany z rozwiązaniem umowy: wypowiedzenie, porozumienie stron, uprawniania pracowników i pracodawcy w razie nieprawidłowego rozwiązania umowy. Nieznajomość prawa w tym zakresie może mieć swoje bolesne konsekwencje.
Lekcja 1: Zmiana treści stosunku pracy
Lekcja 2: Wygaśnięcie stosunku pracy
Lekcja 3: Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta, na mocy porozumienia stron oraz za wypowiedzeniem
Lekcja 4: Ochrona trwałości stosunku pracy. Uprawnienia pracowników w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy
Lekcja 5: Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Uprawnienia stron w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
W codziennej pracy HRBP niemal pewne jest, że na jakimś etapie napotkamy potrzebę współpracy z osobami, które reprezentują pracowników. Niekiedy współpraca ta wynika z konieczności, gdyż przepisy prawa nakładają na pracodawcę obowiązek przekazania informacji, skonsultowania określonych kwestii, czy też wypracowania porozumienia w określonym zakresie.
W tej lekcji dowiesz się więc kto zwykle pracowników reprezentuje i jakie – w zależności od rodzaju tego przedstawicielstwa – ma uprawnienia, a co za tym idzie- jakie obowiązki ma pracodawca.

Gościem specjalnym jest Marzena Łabędź, radca prawny z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. W rozmowie z Piotrem Lipą omawia wszystkie najważniejsze aspekty związane z sytuacją, w której pracodawca staje przed sądem pracy. Dowiesz się jakie sporne kwestie występują najczęściej, jakie błędy popełnia pracodawca, a także w jaki sposób można im zapobiegać.

Praca zdalna i hybrydowa to dla większości pracodawców rzeczywistość, którą na różne sposoby starają się oswoić. O prawnych i praktycznych aspektach tego zagadnienia, o tym, na co na pewno warto zwrócić uwagę Piotr Lipa rozmawia z radcą prawnym Marcinem Frąckowiakiem z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Jak się przygotować

Przed rozpoczęciem kursu warto skompletować materiały, które pomogą Ci płynnie przejść przez kurs: Kodeks pracy oraz ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (jeśli jest w Twojej organizacji), inne porozumienia zbiorowe (jeśli obowiązują), Regulamin Wynagradzania (jeśli nie ma ZUZP) oraz Regulamin Pracy.
Po każdym module zamieszczony został quiz, ćwiczenie do wykonania oraz podsumowanie – w nim znajdzie się to, co bezwzględnie musi trafić do plecaka HR Biznes Partnera.
Podejdź do tematu jak do każdego innego projektu. Odpowiedni czas i miejsce, na stałe umieszczone w kalendarzu, zmotywują Cię do regularnego poszerzania swojej wiedzy i budowania kompetencji. To czas, który poświęcisz na budowanie własnych zasobów, żeby móc potem dzielić się nimi z innymi.

Pracowaliśmy nad tym, by ten kurs dał Ci maksimum praktycznej HR-owej wiedzy z wykorzystaniem najnowszej wiedzy o transformacyjnym uczeniu się.

Jeśli jednak kurs nie spełni Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze. Wystarczy, że w ciągu 14 dni od zakupu napiszesz na office@hrpowermentor.com. Nie musisz się tłumaczyć – otrzymasz zwrot 100% kosztów.

Newsletter
Trzymaj rękę na pulsie
Bądź na bieżąco z trendami HR oraz nowościami na platformie. Otrzymasz od nas rozwojowe wskazówki i dołączysz do społeczności HR Power Mentor.