Prawo pracy dla HR Biznes Partnera | Narzędziownik

Piotr Lipa  Dyrektor HR, prawnik i psycholog
Znajomość prawa pracy i praktyczna umiejętność korzystania z niego to jedna z kluczowych kompetencji HR Business Partnera.
Ten kurs ma za zadanie pomóc wszystkim ambitnym i chcącym się rozwijać HR-owcom, stać się jeszcze lepszymi partnerami dla swoich biznesów.

Nie musisz być ekspertem prawa pracy, ale musisz wiedzieć, gdzie szukać informacji, które będą dla Ciebie wsparciem w codziennej pracy. Wszystkie Twoje rekomendacje muszą być nie tylko dobre dla biznesu, ale też zgodne z obowiązującymi przepisami. Warto się do nich solidnie przygotować.

Piotr Lipa ekspert HR Power Mentor
DR Piotr Lipa

Dyrektor HR, prawnik i psycholog

Pasjonat prawa pracy (z którego jako prawnik się doktoryzował), psycholog, od wielu lat pełni rolę dyrektora personalnego w dużych instytucjach finansowych (Bank Pekao, UNUM, BNP Paribas, UNIQA). Specjalista w zakresie doradztwa personalnego, zarządzania, zarządzania wydajnością i talentami. Wierzy, że profesjonalizm zaczyna się od solidnych fundamentów i z radością pomaga je budować.
Więcej >

750 zł

miesięcznie
Nielimitowany dostęp do wszystkich kursów na platformie.

2490 zł

jednorazowo
HR power mentor dla firm
Dowiedz się więcej o personalizowanej ofercie dla Twojej firmy.
Ekspercka wiedza usystematyzowana w 8 modułach tematycznych. Must know dla każdego, kto na co dzień mierzy się z różnymi wyzwaniami na linii pracodawca – pracownik.
Po każdym module zamieszczony został quiz oraz zadanie domowe do wykonania. W podsumowaniu całego kursu znajdzie się to, co bezwzględnie musi trafić do plecaka HRBP.
Zapoznasz się z najnowszymi przepisami i orzecznictwem Sądu Najwyższego. W każdej lekcji znajdziesz praktyczne ćwiczenia z rekomendacjami jak radzić sobie w trudnych, nietypowych sytuacjach.

Opis kursu

Nie musisz być prawnikiem, żeby skutecznie wspierać biznes w świadomym podejmowaniu decyzji na linii pracodawca – pracownik.

PRAWO PRACY DLA HR BIZNES PARTNERA – Narzędziownik to kurs przygotowany przez prawnika, który od lat z pasją pracuje jako Dyrektor HR. Świetnie rozumie codzienne wyzwania w tej pracy i przeprowadzi Cię bezpiecznie przez meandry kodeksów, regulaminów, ustaw i innych dokumentów regulujących prawne aspekty podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy. Od procesu rekrutacji, przez zatrudnienie, wszelkie niuanse związane z realizowaniem zawartych umów, zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy, a także proces rozwiązania umowy, a nawet potencjalnego wejścia na drogę sądową.

Porozmawiajmy o konkretach

W swoich lekcjach dla HR Piotr Lipa przybliża m.in. źródła prawa pracy, prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy, a także nie unika trudnych tematów, takich jak dyskryminacja, mobbing czy molestowanie. Choć takich sytuacji nikomu nie należy życzyć, to jednak HRBP, który poważnie traktuje swoją rolę, musi być do nich przygotowany. Poczucie pewności to cecha, która buduje zaufanie i autorytet. Warto o nie zadbać.
moduł 1

Źródła i szczególne właściwości prawa pracy

czego się nauczysz
W tym module poznasz odpowiedź na pytanie, gdzie szukać norm prawnych, które regulują relacje między pracownikiem a pracodawcą, dowiesz się o specyficznych właściwościach prawa pracy i zrozumiesz charakter norm tego prawa.
moduł 2

Rekrutacja i zatrudnienie

czego się nauczysz

Lekcja 1: Rekrutacja. Ochrona danych osobowych

Lekcja 2: Rekrutacja. Zakaz dyskryminacji

Lekcja 3: Zatrudnienie

To bardzo praktyczny moduł, podczas którego poznasz szczegółowe zagadnienia związane z procesem przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji, omówimy praktyczne wykorzystanie przepisów antydyskryminacyjnych, a także wspólnie ze mną przejdziesz przez rodzaje umów o pracę i zrozumiesz, jakie są Twoje kluczowe obowiązki we współpracy z menedżerami zatrudniającymi do swoich zespołów.
moduł 3

Obowiązki pracownika. Odpowiedzialność materialna i porządkowa

czego się nauczysz

Lekcja 1: Podstawowe obowiązki pracownika, cz. 1

Lekcja 2: Podstawowe obowiązki pracownika, cz. 2

Lekcja 3: Odpowiedzialność materialna pracowników

Lekcja 4: Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Podczas lekcji składających się na ten moduł szczegółowo zdefiniujemy, kim w świetle prawa jest pracownik (co wcale nie musi być oczywiste), poznamy podstawowe obowiązki pracownika, a w szczególności zdefiniujemy, co w praktyce oznacza sumienność i staranność, do której pracownik jest zobowiązany, kiedy pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy, jak radzić sobie w przypadku nietrzeźwości oraz czy pracownik ma prawo do krytykowania swojego pracodawcy.
Będziemy rozmawiać o odpowiedzialności materialnej pracownika wobec pracodawcy, a także o tym, kiedy i w jaki sposób (poprawnie!) wręczyć pracownikowi naganę.
moduł 4

Obowiązki pracodawcy

czego się nauczysz

Lekcja 1: Podstawowe obowiązki pracodawcy, cz. 1

Lekcja 2: Podstawowe obowiązki pracodawcy, cz. 2

Lekcja 3: Mobbing

Lekcja 4: Zakaz dyskryminacji

W tym module skupimy się na roli pracodawcy w relacji pracodawca – pracownik. Porozmawiamy o formalnych możliwościach wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy, o najważniejszych aspektach związanych z wynagradzaniem pracowników.
Będziemy mówić o stosowaniu obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników, o obowiązku poszanowania ich godności i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Przedmiotem naszych rozważań będzie też mobbing oraz zasady odpowiedzialności pracodawcy w zakresie przeciwdziałania tego typu zachowaniom. Poruszymy też trudne tematy związane z dyskryminacją (pośrednią i bezpośrednią), a także z molestowaniem (w tym seksualnym).
moduł 5

Czas pracy

czego się nauczysz

Lekcja 1: Pojęcie czasu pracy

Lekcja 2: Doba pracownicza i tydzień

Lekcja 3: System i rozkład czasu pracy

Lekcja 4: Nadgodziny. Praca w “soboty”, niedziele i święta. Praca w nocy.

Podczas czterech lekcji składających się na ten moduł zrozumiesz, czym jest a czym nie jest czas pracy. Dlaczego “doba pracownicza” rodzi wiele problemów i jak sobie z nimi radzić, porozmawiamy o praktycznym podejściu do rozliczeń czasu pracy, nadgodzinach, a także o tym, jakie są możliwe systemy czasu pracy i czym różni się system pracy od rozkładu pracy.
moduł 6

Urlop

czego się nauczysz

Lekcja 1: Prawo do urlopu wypoczynkowego

Lekcja 2: Planowanie i udzielanie urlopów wypoczynkowych

Lekcja 3: Urlopy związane z rodzicielstwem

Lekcja 4: Inne urlopy

W tym module szczegółowo poznamy zasady różnego typu urlopów i ich charakterystykę, także od strony formalnej. Przejdziemy przez urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, uprawnienia urlopowe rodziców (także adopcyjnych), urlop bezpłatny, szkoleniowy i okolicznościowy. Porozmawiamy także o tzw. rezerwach urlopowych, szczególnie istotnych w kontekście budżetów kosztowych, za które często odpowiada właśnie HRBP.
moduł 7

Zmiana treści stosunku pracy i jego ustanie

czego się nauczysz

Lekcja 1: Zmiana treści stosunku pracy

Lekcja 2: Wygaśnięcie stosunku pracy

Lekcja 3: Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta, na mocy porozumienia stron oraz za wypowiedzeniem

Lekcja 4: Ochrona trwałości stosunku pracy. Uprawnienia pracowników w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy

Lekcja 5: Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Uprawnienia stron w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

To temat, który często budzi wiele emocji. Warto znać dokładne zasady, regulujące proces związany z rozwiązaniem umowy: wypowiedzenie, porozumienie stron, uprawniania pracowników i pracodawcy w razie nieprawidłowego rozwiązania umowy. Nieznajomość prawa w tym zakresie może mieć swoje bolesne konsekwencje.
moduł 8

Współpraca z przedstawicielstwem pracowników

czego się nauczysz
W codziennej pracy HRBP niemal pewne jest, że na jakimś etapie napotkamy potrzebę współpracy z osobami, które reprezentują pracowników. Niekiedy współpraca ta wynika z konieczności, gdyż przepisy prawa nakładają na pracodawcę obowiązek przekazania informacji, skonsultowania określonych kwestii, czy też wypracowania porozumienia w określonym zakresie.
W tej lekcji dowiesz się więc kto zwykle pracowników reprezentuje i jakie – w zależności od rodzaju tego przedstawicielstwa – ma uprawnienia, a co za tym idzie- jakie obowiązki ma pracodawca.
bonus I

Pracodawca przed sądem pracy

czego się nauczysz
Gościem specjalnym jest Marzena Łabędź, radca prawny z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. W rozmowie z Piotrem Lipą omawia wszystkie najważniejsze aspekty związane z sytuacją, w której pracodawca staje przed sądem pracy. Dowiesz się jakie sporne kwestie występują najczęściej, jakie błędy popełnia pracodawca, a także w jaki sposób można im zapobiegać.
bonus II

Prawo pracy w rzeczywistości pracy zdalnej

czego się nauczysz
Praca zdalna i hybrydowa to dla większości pracodawców rzeczywistość, którą na różne sposoby starają się oswoić. O prawnych i praktycznych aspektach tego zagadnienia, o tym, na co na pewno warto zwrócić uwagę Piotr Lipa rozmawia z radcą prawnym Marcinem Frąckowiakiem z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Jak się przygotować

Kurs został przygotowany z myślą o osobach, które nie mają zaawansowanej wiedzy z zakresu prawa pracy, a także dla tych, którym zależy na uporządkowaniu swojej wiedzy w tym zakresie.
Przed rozpoczęciem kursu warto skompletować materiały, które pomogą Ci płynnie przejść przez kurs: Kodeks pracy oraz ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (jeśli jest w Twojej organizacji), inne porozumienia zbiorowe (jeśli obowiązują), Regulamin Wynagradzania (jeśli nie ma ZUZP) oraz Regulamin Pracy.
Po każdym module zamieszczony został quiz, ćwiczenie do wykonania oraz podsumowanie – w nim znajdzie się to, co bezwzględnie musi trafić do plecaka HRBP.
DOBRY POMYSŁ: Zaplanuj swój rozwój. Podejdź do tematu jak do każdego innego projektu. Odpowiedni czas i miejsce, na stałe umieszczone w kalendarzu, zmotywują Cię do regularnego poszerzania swojej wiedzy i budowania kompetencji. To czas, który poświęcisz na budowanie własnych zasobów, żeby móc potem dzielić się nimi z innymi.
Newsletter
Bądź na bieżąco
Zapisz się do newslettera.
Jako pierwszy dowiesz się o nowych kursach i nowościach w naszej ofercie. Dołącz do społeczności HR Power Mentor i dbaj o rozwój kariery pod okiem ekspertów.