Prawo pracy dla HR Biznes Partnera | Narzędziownik

kurs zaktualizowany o zmiany w przepisach z zakresu kontroli trzeźwości pracownika w miejscu pracy oraz pracy zdalnej

DR Piotr Lipa  Dyrektor HR, prawnik i psycholog

Zbuduj wizerunek profesjonalnego HR Biznes Partnera, poznaj podstawy prawa pracy podczas kursu online i naucz się przekładać jego zasady na strategie biznesowe.

Wybierz ten kurs i zyskaj:

Kurs "Prawo pracy dla HR Biznes Partnera" - opis

Zdobądź konkretną i aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy od eksperta-praktyka. Przyspiesz działania operacyjne i strategiczne w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy. Stań się partnerem dla biznesu.

podczas kursu „Prawo pracy dla HRBP”:

  • otrzymasz kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy dostosowanego do specyfiki pracy HR Biznes Partnera
  • dostaniesz komplet gotowych do wdrożenia narzędzi, które pomogą Ci szybko rozwiązywać problemy
  • dowiesz się, w których obszarach Twojego funkcjonowania prawo pracy może Cię skutecznie wspierać
  • przekonasz się, że prawo pracy pozwala pewnie i szybko podejmować decyzje bez konieczności każdorazowego konsultowania się z działem prawnym

Dla kogo jest ten kurs

„Prawo pracy dla HRBP” to kurs dla ciebie jeśli:

  • nie masz zaawansowanej wiedzy z zakresu prawa pracy lub zależy Ci na uporządkowaniu swojej wiedzy w tym zakresie
  • pracujesz w obszarze HR, jesteś HR Biznes Partnerem – niezależnie od długości stażu pracy
  • zależy Ci na zbudowaniu wizerunku profesjonalnego HR Biznes Partnera
  • chcesz mieć pewność, że nieznajomość prawa pracy nie będzie miała negatywnych konsekwencji

Naucz się funkcjonować w środowisku biznesowym i proponować rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Stań się wszechstronnym, pewnym i godnym zaufania partnerem biznesu.

Kurs „Prawo pracy dla HR Biznes Partnera” to:

Kurs „Prawo pracy dla HRBP” to 7h video. Ekspercka wiedza usystematyzowana została w 8 modułów tematycznych, 26 lekcji. Must know dla każdego HR Biznes Partnera, który na co dzień mierzy się z różnymi wyzwaniami na linii pracodawca – pracownik.

Przystępna forma i skondensowana wiedza. Po każdym module zamieszczony został quiz oraz zadanie domowe do wykonania. W podsumowaniu całego kursu online znajdzie się to, co bezwzględnie musi trafić do plecaka HRBP.

Doświadczenie autora kursu gwarantuje, że w materiałach szkoleniowych znajdziesz najnowsze przepisy i orzecznictwo Sądu Najwyższego. W każdej lekcji znajdziesz praktyczne ćwiczenia z rekomendacjami, jak radzić sobie w trudnych, nietypowych sytuacjach.
Piotr Lipa ekspert HR Power Mentor, kurs prawo pracy dla HR biznes Partnera, kurs online z certyfikatem
DR PIOTR LIPA

Dyrektor HR, prawnik i psycholog

Pasjonat prawa pracy (z którego jako prawnik się doktoryzował), psycholog, od wielu lat pełni rolę dyrektora personalnego w dużych instytucjach finansowych (Bank Pekao, UNUM, BNP Paribas, UNIQA). Specjalista w zakresie doradztwa personalnego, zarządzania, zarządzania wydajnością i talentami. Wierzy, że profesjonalizm zaczyna się od solidnych fundamentów i z radością pomaga je budować.

OFERTA MIESIĄCA
-20% w pakiecie
MENTOR-GUIDED

1320 zł  1650 zł

OFERTA MIESIĄCA
-25% w pakiecie
MENTOR-GUIDED PLUS

1867,50 zł  2490 zł

OFERTA MIESIĄCA
-5% w pakiecie
SELF-GUIDED

798 zł  840 zł

Opcje dostępu do platformy

Basic Membership

od 146,37 zł brutto
miesięcznie

REKOMENDOWANY

All access membership

od 183,27 zł brutto
miesięcznie

Jeden kurs

od 848,70 zł
brutto

Warianty zakupu pojedynczego kursu

Kursy na platformie możesz kupić w wariancie Self-Guided lub Mentor-Guided, w którym przysługuje Ci opieka mentora. 

Kurs self-guided

848,70
brutto

REKOMENDOWANY

Kurs Mentor-guided

2816,70
brutto

self-guided

840 zł

REKOMENDOWANY

mentor-guided

1 650 zł

MENTOR-GUIDED PLUS

Kurs "Prawo pracy dla HR Biznes Partnera" - program

W tym module poznasz odpowiedź na pytanie, gdzie szukać norm prawnych, które regulują relacje między pracownikiem a pracodawcą, dowiesz się o specyficznych właściwościach prawa pracy i zrozumiesz charakter norm tego prawa.
To bardzo praktyczny moduł, podczas którego poznasz szczegółowe zagadnienia związane z procesem przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji, omówimy praktyczne wykorzystanie przepisów antydyskryminacyjnych, a także wspólnie ze mną przejdziesz przez rodzaje umów o pracę i zrozumiesz, jakie są Twoje kluczowe obowiązki we współpracy z menedżerami zatrudniającymi do swoich zespołów.
Lekcja 1: Rekrutacja. Ochrona danych osobowych
Lekcja 2: Rekrutacja. Zakaz dyskryminacji
Lekcja 3: Zatrudnienie

Podczas lekcji składających się na ten moduł szczegółowo zdefiniujemy, kim w świetle prawa jest pracownik (co wcale nie musi być oczywiste). Poznamy podstawowe obowiązki pracownika, a w szczególności zdefiniujemy, co w praktyce oznacza sumienność i staranność, do której pracownik jest zobowiązany, kiedy pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy, jak radzić sobie w przypadku nietrzeźwości oraz czy pracownik ma prawo do krytykowania swojego pracodawcy.
Będziemy rozmawiać o odpowiedzialności materialnej pracownika wobec pracodawcy, a także o tym, kiedy i w jaki sposób (poprawnie!) wręczyć pracownikowi naganę
Lekcja 1: Podstawowe obowiązki pracownika, cz.1
Lekcja 2: Podstawowe obowiązki pracownika, cz.2 + BONUS: Komentarz dot. zmiany przepisów o kontroli trzeźwości pracownika w miejscu pracy (nowelizacja kodeksu pracy 2023)
Lekcja 3: Odpowiedzialność materialna pracowników
Lekcja 4: Odpowiedzialność porządkowa pracowników

W tym module skupimy się na roli pracodawcy w relacji pracodawca – pracownik. Porozmawiamy o formalnych możliwościach wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy, o najważniejszych aspektach związanych z wynagradzaniem pracowników.
Będziemy mówić o stosowaniu obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników, o obowiązku poszanowania ich godności i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Przedmiotem naszych rozważań będzie też mobbing oraz zasady odpowiedzialności pracodawcy w zakresie przeciwdziałania tego typu zachowaniom. Poruszymy też trudne tematy związane z dyskryminacją (pośrednią i bezpośrednią), a także z molestowaniem (w tym seksualnym).
Lekcja 1: Podstawowe obowiązki pracodawcy, cz.1
Lekcja 2: Podstawowe obowiązki pracodawcy, cz.2
Lekcja 3: Mobbing
Lekcja 4: Zakaz dyskryminacji

Podczas czterech lekcji składających się na ten moduł zrozumiesz, czym jest a czym nie jest czas pracy. Dlaczego “doba pracownicza” rodzi wiele problemów i jak sobie z nimi radzić, porozmawiamy o praktycznym podejściu do rozliczeń czasu pracy, nadgodzinach, a także o tym, jakie są możliwe systemy czasu pracy i czym różni się system pracy od rozkładu pracy.
Lekcja 1: Pojęcie czasu pracy
Lekcja 2: Doba pracownicza i tydzień
Lekcja 3: System i rozkład czasu pracy
Lekcja 4: Nadgodziny. Praca w „soboty”, niedziele i świeta. Praca w nocy.

W tym module szczegółowo poznamy zasady różnego typu urlopów i ich charakterystykę, także od strony formalnej. Przejdziemy przez urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, uprawnienia urlopowe rodziców (także adopcyjnych), urlop bezpłatny, szkoleniowy i okolicznościowy. Porozmawiamy także o tzw. rezerwach urlopowych, szczególnie istotnych w kontekście budżetów kosztowych, za które często odpowiada właśnie HRBP.
Lekcja 1: Prawo do urlopu wypoczynkowego
Lekcja 2: Planowanie i udzielanie urlopów wypoczynkowych
Lekcja 3: Urlopy związane z rodzicielstwem
Lekcja 4: Inne urlopy
To temat, który często budzi wiele emocji. Warto znać dokładne zasady, regulujące proces związany z rozwiązaniem umowy: wypowiedzenie, porozumienie stron, uprawniania pracowników i pracodawcy w razie nieprawidłowego rozwiązania umowy. Nieznajomość prawa w tym zakresie może mieć swoje bolesne konsekwencje.
Lekcja 1: Zmiana treści stosunku pracy
Lekcja 2: Wygaśnięcie stosunku pracy
Lekcja 3: Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta, na mocy porozumienia stron oraz za wypowiedzeniem
Lekcja 4: Ochrona trwałości stosunku pracy. Uprawnienia pracowników w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy
Lekcja 5: Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Uprawnienia stron w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
W codziennej pracy HRBP niemal pewne jest, że na jakimś etapie napotkamy potrzebę współpracy z osobami, które reprezentują pracowników. Niekiedy współpraca ta wynika z konieczności, gdyż przepisy prawa nakładają na pracodawcę obowiązek przekazania informacji, skonsultowania określonych kwestii, czy też wypracowania porozumienia w określonym zakresie.
W tej lekcji dowiesz się więc kto zwykle pracowników reprezentuje i jakie – w zależności od rodzaju tego przedstawicielstwa – ma uprawnienia, a co za tym idzie- jakie obowiązki ma pracodawca.

Gościem specjalnym jest Marzena Łabędź, radca prawny z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. W rozmowie z Piotrem Lipą omawia wszystkie najważniejsze aspekty związane z sytuacją, w której pracodawca staje przed sądem pracy. Dowiesz się jakie sporne kwestie występują najczęściej, jakie błędy popełnia pracodawca, a także w jaki sposób można im zapobiegać.

Praca zdalna i hybrydowa to obecnie powszechne modele pracy, stąd dostosowanie kodeksu pracy do nowych realiów. Nowe przepisy o pracy zdalnej zaczną obowiązywać od 7 kwietnia 2023r. O prawnych i praktycznych aspektach tego zagadnienia, o tym, na co warto zwrócić uwagę, Piotr Lipa rozmawia z radcą prawnym Moniką Kolasińską z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Jak się przygotować do kursu "Prawo pracy dla HRBP"

Przed rozpoczęciem kursu online warto skompletować materiały, które pomogą Ci płynnie przejść przez kurs: Kodeks pracy oraz ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (jeśli jest w Twojej organizacji), inne porozumienia zbiorowe (jeśli obowiązują), Regulamin Wynagradzania (jeśli nie ma ZUZP) oraz Regulamin Pracy.

Po każdym module zamieszczony został quiz, ćwiczenie do wykonania oraz podsumowanie – w nim znajdzie się to, co bezwzględnie musi trafić do plecaka HR Biznes Partnera.

Podejdź do tematu jak do każdego innego projektu. Odpowiedni czas i miejsce, na stałe umieszczone w kalendarzu, zmotywują Cię do regularnego poszerzania swojej wiedzy i budowania kompetencji. To czas, który poświęcisz na budowanie własnych zasobów, żeby móc potem dzielić się nimi z innymi.

Zdobądź certyfikat HR Power Mentor

Jeśli chcesz potwierdzić swoje kompetencje zawodowe, to certyfikacja jest najlepszym sposobem. Certyfikat otrzymasz na koniec kursu po spełnieniu konkretnych warunków.

Pracowaliśmy nad tym, by ten kurs dał Ci maksimum praktycznej HR-owej wiedzy z wykorzystaniem najnowszej wiedzy o transformacyjnym uczeniu się.

Jeśli jednak kurs „Prawo pracy dla HR Biznes Partnera” nie spełni Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze. Wystarczy, że w ciągu 14 dni od zakupu napiszesz na office@hrpowermentor.com. Nie musisz się tłumaczyć – otrzymasz zwrot 100% kosztów.

Opinie

Co o kursie mówią uczestnicy

Newsletter
Trzymaj rękę na pulsie
Bądź na bieżąco z trendami HR oraz nowościami na platformie. Otrzymasz od nas rozwojowe wskazówki i dołączysz do społeczności HR Power Mentor.